Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

 

Lütfen bu belgeyi dikkatli biçimde okuyun. Haklarınız, yükümlülükleriniz ve bu web sitesine erişiminiz ve kullanımınızla ilgili önemli bilgiler içerir.

 

WEB SİTESİ OPERATÖRÜ VE TANIMLAR

Bu web sitesi kayıtlı ofisi Türkiye’de ve web sitesiyle ilgili yazışmalar için ofisi İkitelli OSB Mahallesi Özak Caddesi 34Portall Plaza No:1 D:16 Başakşehir / İstanbul / Türkiye adresinde bulunan Aktay Turizm tarafından işletilmektedir. 

Servisler, bu web sitesi üzerinden sunulan her türlü işlev, olanak, uygulama, bilgi ya da diğer servisler (varsa İSS/ISP (internet servis sağlayıcı ve/veya internet erişimi) dahil) anlamına gelmektedir. 

Kurallar, bu kurallar ve koşullar belgesi anlamına gelmektedir. 

Kullanıcı ya da siz, Aktay’ın izni alınarak ya da alınmadan ya da bu siteyi ya da sitenin bir bölümünü kullanmak için kayıtlı olsun ya da olmasın veya bu site üzerinden sunulan bir Servisin kayıtlı kullanıcısı olsun ya da olmasın, bu siteye giren ya da bu siteyi kullanan tüm kişiler anlamına gelmektedir. 

Aktay, Ela, Ela Resort, Ela Quality Resort Belek, Ela Quality Resort Belek Hotel, www.elaresort.com sitesinin sahibi, yöneticisi ve tek yetkilisidir. Bu metinde okuduğunuz Kurallar ve Koşulları belirleyen ticari kuruluştur.

Kullanıcı içeriği, Aktay’a verilen ya da Kullanıcı tarafından Ela Resort Web Sitesi üzerinden ya da başka yöntemlerle girilen ya da yüklenen, resimler, videolar ve diğer görüntüler, ses malzemeleri, grafikler, belge ve veri dosyaları, gerçek ya da diğer kişilerle ilgili bilgiler, mesajlar, e-postalar ve diğer iletişimler, dosyalar, metinler, düşünceler, kişiselleştirme ayarları ve diğer bilgiler gibi (ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) çeşitli bilgiler ve diğer türdeki içeriklerdir.

Bu web sitesi ya da site ya da Ela Resort Web Sitesi, Aktay tarafından yönetilen ve PC'ler, dizüstü bilgisayarlar, mobil telefonlar, PDA'lar, dijital kameralar, televizyonlar ve diğer ağ destekli cihazlar gibi erişim cihazları üzerinden fiziksel olarak bağlantılı ya da kablosuz ağlardan (kablosuz uygulama protokolü ya da benzeri (wap, wifi, Edge, GPRS, 3G) teknolojisiyle erişilebilen internet ve ağlar dahil) erişime açık ve bu Kuralların gönderildiği ya da Kullanıcının bu Kuralları kabul ettiğini belirtmesi için Kuralların açıkça referans gösterildiği web sitesi (ana sayfa ve diğer web sayfaları) ya da diğer bilgi ve/veya uygulama grupları anlamına gelmektedir. Bu web sitesi ya da siteyi belirten her türlü ifade, aynı zamanda her türlü ilişkili wap sitesini de belirtmektedir. Bazı başka kurallar, aşağıdaki metinde tanımlanmaktadır.

 

BU SİTEYE ERİŞİM VE SİTENİN KULLANIMI

Gerek kayıtlı Kullanıcı, gerekse kayıtsız ziyaretçi olarak Ela Resort Web sitesine erişen, sitede dolaşan veya herhangi bir bölümünü indiren veya bu siteye mesaj bırakan veya yükleme yapan ya da bu siteyi ve içeriğini başka herhangi bir şekilde kullanan kişi hiçbir değişiklik olmadan aşağıdaki Şartları (söz konusu kişi ile Aktay arasında bir sözleşme niteliğindedir) ve ilgili tüm kanunların hükümlerini kabul eder.

Bu siteye ya da herhangi bir bölümüne veya herhangi bir Servise erişiminiz, belirli bir abonelik ücretinin ödenmesine bağlıysa, Aktay, bu ücretlerin ödenmemesi ya da geç ödenmesi durumunda erişimi reddedebilir ya da askıya alabilir. Kullanıcı, bu siteye ve Servislere girmek için gerekli olan donanımı ve lisanslı yazılımı temin etmek ve gerekli olan tüm iletişim (ve diğer ağ) ücretlerini ödemekle sorumludur.

Bu siteye veya Servislere giriş belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir sayı ve/veya süre ile sınırlı olabilir. Bu site veya bu sitenin belirli bölümleri yetişkinleri ilgilendiren konular içerebilir. Bu içeriğe erişmek ve izlemek için yaşınızın 18 olması (ve bunu beyan etmeniz) gerekir. Çocukların bu siteye erişmelerine ve izlemelerine izin verdiğiniz taktirde, bu girişi kontrol etmek ve hangi içeriklerin veya Servislerin çocuklar için uygun olup olmadığını belirlemek sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Bu site veya sitenin belirli bölümleri kanalıyla çocukların kendileri ile ilgili kişisel bilgilerin başkaları tarafından öğrenilmesinin mümkün olabileceğine dikkat edin. Kullanıcı, bu siteye erişmek için standart internet tarayıcıları dışında başka herhangi bir araçla siteye erişmemeyi kabul eder.

Bu Kurallar, bu site üzerinden erişilmeyen ya da verilmeyen (ve böyle bir amacı olmayan) işlevler ya da Servislerle ilgili koşullar içerebilir. Bu Kuralların herhangi bir koşulu yalnızca bu tür bir işlevle ya da Servisle ilişkili olduğunda, herhangi bir geçerliliği ya da etkisi olmaz ve diğer koşulların geçerliliğini etkilemez.

 

DİĞER ŞARTLAR, KURALLAR VS.

Bu Şartlar bir dağıtım, lisans veya satış anlaşması çerçevesinde Kullanıcının uyması gereken şartlara veya ilgili başka anlaşmalara ve koşullara ektir. Bu sitenin ya da herhangi bir kısmının belirli kurallar, prensipler, davranış kuralları, Kullanıcıları ilgilendiren başka şartlar ya da direktifler içermesi halinde, Kullanıcı bu kurallara ve prensiplere de uyacağını kabul ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen çeşitli kurallar, şartlar vs. arasında bir çelişki veya tutarsızlık olması halinde, burada yer alan Kurallar geçerli olacaktır. Bu Kuralları (veya söz konusu diğer kuralları, prensipleri vs.) kabul etmediğiniz taktirde, bu siteyi kullanmanız mümkün değildir.

Bu Şartlar bu site kanalıyla temin edilemeyen (ve edilmesi istenmeye) işlevsellikler veya Servislerle ilgili hükümler içerebilir. Bu Şartların herhangi bir hükmünün yalnızca söz konusu işlevsellikler veya Servisler ile ilgili olması halinde, bu hüküm geçerli olmayacak ve diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

ABONELİK YA DA ÜCRETLENDİRMEYE DAYANAN İÇERİK VE/VEYA HİZMETLER

Site içeriğinin ya da bu sitede veya bu site üzerinden verilen Hizmetlerin tümü ya da bir bölümü, abonelik satın almanız ya da bir seferlik bir ücreti ödemeniz koşuluna bağlı olarak sunuluyor olabilir.

Abonelik gerektiren içerik/Hizmetleri kullanmayı seçerseniz ve Ela Resort Web Sitesine üyelik/abonelik başvurusunda bulunursanız, en az 18 yaşında olduğunuzu, verdiğiniz tüm bilgilerin doğru ve geçerli olduğunu (yalnızca bunlarla sınırlı kalmamak koşuluyla kredi kartı numarası ve son kullanma tarihi) onaylamış ve garanti etmiş ayrıca abonelik için gereken ücreti ve her türlü geçerli vergiyi ödemeyi kabul etmiş olursunuz.

Aktay ile iletişim kurarak ücrete tabi içerik ve/veya hizmetler için üyeliğinizi/aboneliğinizi iptal edebilirsiniz (olası en kısa önceden bildirme süresine veya ilk sözleşme dönemine ve kullanılmayan bölümler için ücretlerin iade edilmesi/edilmemesi ile ilgili her türlü geçerli kurala bağlıdır).

Geçerli diğer kurallarda açıkça belirtilmediği sürece bu sitedeki Hizmetler ya da içeriğe erişim ya da içeriğin indirilmesi için alınan abonelik ücretleri, erişim ücretleri ve tek sefer ödenen ücretler gibi diğer ücretler (Ücretler), Kullanıcılar tarafından üyelik/abonelik sırasında önceden, Aktay tarafından belirtilen ödeme şeklinde ve tutarlarda yapılır.

Ücret alınan özellikler/hizmetler için Ücretler, herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Ela Resort, Ücretli içerik ve/veya Hizmetlere abone olmuş Kullanıcılara, yapılacak değişiklikleri önceden bildirmek için ticari olarak makul her türlü çabayı gösterecektir.

Kullanıcı, bu site üzerinden ya da bu siteyle bağlantılı olarak Ücretli veya ücretsiz içeriği (bunlarla sınırlı kalmamak üzere belirli mobil telefon zil sesleri, ekran koruyucular, artalan duvar kağıdı tasarımları ya da oyunlar) indirmeyi ya da almayı seçtiğinde, erişim/alıcı cihazının bu tür bir indirmeyi/almayı desteklediğini ve istenen içeriğin formatıyla uyumlu olduğunu bildirir ve garanti eder. Bu tür bir içeriğin indirilmesi/gönderilmesinden sonra (1) Önceden alınmış Ücretler iade edilmez ve (2) her türlü açıkça belirtilen sınırlamaya tabi olarak bu içeriği amaçlanan hedef cihaza kaydedebilirsiniz ancak içeriğin başka bir yere kaydetmeniz, kopyalamanız, dağıtmanız ya da başka kişilere iletmeniz ya da başka kişilerin erişimine izin vermeniz kesinlikle yasaktır. Bu Kuralların Site içeriğiyle ilgili koşulları (aşağıda tanımlandığı şekilde), aynı zamanda bu tür gönderilen/indirilen içerik için de geçerlidir.

 

KULLANICI KAYDI VE GİRİŞ/ÇIKIŞ YAPMA

Çeşitli malzemeler göndermek, yüklemek ya da indirmek, site üzerinden iletişim kurmak ve bu siteye, Hizmetlere, kaynaklara ve Site içeriğinin (aşağıda tanımlanan şekilde) belirli bir bölümüne ya da tümüne erişmek için, Kullanıcılardan kayıt bilgilerini sağlamaları ve siteye giriş yapmaları istenebilir. Bu sitenin, Hizmetlerin ve Site içeriğinin kullanılması için, Kullanıcının sağladığı tüm kayıt bilgilerinin doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz olması ve bu şekilde kalması bir zorunluluktur.

Kayıt bilgilerinizde meydana gelebilecek her türlü değişikliği hemen Aktay’a bildirmeyi kabul etmektesiniz. Bildirimler, bu sitede ya da yukarıdaki Kurallarda Aktay için verilen adrese ya da e-posta adresine yapılmalıdır.

Aktay verilen bilgilerin doğru, güncel ya da eksiksiz olmadığına inanırsa ya da Aktay herhangi başka bir şekilde, tamamen kendi inisiyatifinde uygun olacağına inandığında (aynı kişi tarafından birden fazla hesap/Kullanıcı Profili için kayıt yapılmasından şüphelenilmesi dahil), Kullanıcının bu siteye ve/veya herhangi bir kaynağına, Hizmetine ve Site içeriğine erişimini reddetme ve (varsa) Kullanıcı hesaplarını sonlandırma ya da askıya alma hakkına sahiptir.

Bu siteye ya da sitenin herhangi bir bölümüne erişim için giriş yaptığınızda, Aktay tarafından ‘log-off’ (Oturumdan çıkış), ‘exit’ (çıkış) ya da “Güvenli Çıkış” benzeri bir seçenek sunuluyorsa, oturum sonunda bu seçenekleri kullanarak çıkış yapmayı kabul etmektesiniz. Aktay, hesapları uzun süre boyunca kullanılmayan, giriş yapmış kullanıcıların, oturumlarını sonlandırma (çıkış yaptırma) hakkını saklı tutmaktadır.

Bu site üzerinden eriştiğiniz Hizmetlerden biri, internetin kendisine erişimse (örneğin İSS Hizmeti), siz bağlı iken, tüm kullanıcılarımıza verdiğimiz hizmetlerin kalitesini korumak için Aktay (1) Hizmetle olan bağlantınız 15 dakika ya da kendi inisiyatifimize göre seçtiğimiz başka bir süre boyunca boşta ya da başka bir etkinlikteyse ve/veya (2) Hizmete aynı anda bağlı Kullanıcıların toplam sayısını ve/veya herhangi bir Kullanıcının bir oturumda bağlı kalacağı süreyi sınırlandırmak için bağlantınızı kesme hakkını saklı tutmaktadır.

 

PAROLALAR VE HESAP DETAYLARI

Kullanıcı kendi parolasını, hesap numarasını, Kimliğini ve diğer bilgilerini (varsa) ve Kullanıcı hesabı altındaki tüm diğer etkinliklerinin gizliliğini korumakla sorumludur. Kullanıcı hesabının her türlü izinsiz kullanımı ya da diğer güvenlik kuralları çiğnenmesi durumları, hemen Aktay’a yazılı bildirilmelidir. Kaydınız ve/veya aboneliğiniz size özeldir ve hesap adınızı, kimliğinizi ya da parolanızı başka kişilere açıklayamazsınız. Hesap adınızın ve parolanızın sizin tarafınızdan başkalarına verilmesi, kayıt ve/veya aboneliğinizin sonlandırılmasına neden olabilir; ücret/abonelik gerektiren içerik/Hizmetler için kayıt yaptırdıysanız, bu tür bir sona erdirme sonucunda para iadesi yapılmaz ve izinsiz kullanıma bağlı olarak ek ücretler alınması gerekebilir.

 

SİTEDE VE BU ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK

Aktay ve/veya diğer sağlayıcılar herhangi bir zamanda veya önceden bildirmeksizin ürünlerde, desteklerde, Servislerde, Yardımcı Programlarda, Ela Resort sitesinde yayınlanan her çeşit içerikte, fiyatlarda ve/veya diğer Site içeriğinde (bu Şartlar dahil) değişiklik yapabilirler.

Aktay bu sitede sergileyerek veya başka iletişim araçları kanalıyla bu Şartlardaki (veya diğer Site içeriğindeki) değişiklikleri duyurabilir. Söz konusu değişiklikler sitede yayınlanarak veya diğer iletişim araçlarıyla duyurulduktan sonra bu siteye giren Kullanıcılar, değişikliğin veya yeni Şartların yayınlandığı sayfa Kullanıcı tarafından ziyaret edilmemiş dahi olsa, Kullanıcı söz konusu duyurular veya yeni Şartlar sitede yayınlandığı veya başka şekilde ilan edildiği andan itibaren bu değişikliklere tabi olacaktır. Dolayısıyla, sitenin sıklıkla ziyaret edilmesi ve bu Şartların okunması tavsiye edilir. Ayrıca Aktay çeşitli cache sunucularda tutulan güncellenmemiş bilgi/belge/yazı ve her tür içerikten sorumlu tutulamaz.

 

BU SİTENİN İZİN VERİLEN VEYA YASAKLANAN KULLANIM ŞEKLİ

Ela Resort web Sitesine giriş ve verilerin, grafiklerin, görüntülerin, fotoğrafların, dizaynların, tariflerin, bilgilerin, metin, video, audio, müzik ve ses derlemelerinin, yardımcı programlarının, isimlerin, logoların, veri giriş formlarının yazılımların (site ile ilgili herhangi bir abonelik veya kısıtlı giriş alanı veya Servis ile ilgili veya bu yerlere erişimi kolaylaştırmak için Kullanıcıya temin edilen uygulamalar ve yazılımlar dahil) ve yazılım derlemelerinin, sürücülerin ve diğer yardımcı araçların (aşağıda tanımlanmıştır), Aktay tarafından veya onun adına, bu site ve/veya Kullanıcının tescil veya aboneliği ile ilgili olarak gönderilen e-mail haber bültenlerinin veya benzer yazışmaların, ve doğrudan Aktay, Aktay Çözüm Ortaklarının ve Ela Resort’e / Aktay’a ürün, destek ve hizmet temin edenlerin yarattığı ve temin ettiği diğer site içeriklerinin (topluca, Site içeriği) izlenmesi, indirilmesi, çoğaltılması, gösterilmesi ve yayınlanması dahil, sitenin kullanımı bu Şartlarda açıkça izin verilmediği sürece yasaktır. Bu şart, sreen capture, Yansıtma, Projeksiyon ile gösterme, elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt, türev işlerin yaratılması yoluyla ve başka şekillerde kullanımı da kapsar.

Aktay, siteye giriş ve yalnızca bu sitede belirtilen amaçlar için bir destek ve iletişim kaynağı olarak bu sitenin ve Site içeriğinin kişisel ve ticari olmayan şekilde kullanımı için Kullanıcıya sınırlı, devredilemez, iptal edilebilir bir izin vermektedir. Kullanıcı, Site içeriği üzerindeki telif ve mülkiyet hakları ile ilgili tüm uyarılar (varsa) Site içeriği bünyesinde korunmak şartıyla, Site içeriğini belirtilen amaçlarla elektronik olarak kopyalayabilir ve kağıda basabilir.

Aktay’ın önceden yazılı izni alınmadan yukarıda belirtilenlerden başka amaçlarla Site içeriğinin çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtımı, iletimi, indirilmesi (sayfa kaşeleme dışında), yeniden yayınlanması veya tersine işlemden geçirilmesi dahil, Sitenin başka herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır (böyle bir yasak uygulaması ilgili kanunlarca yasaklanmadığı sürece). Bunlarla sınırlı olmaksızın, Site içeriğini kullanma izni Site içeriğinin yeniden satışı veya ticari kullanımı ya da dağıtımı, herhangi bir ürün, destek veya servis, tarif veya fiyat listesinin toplanması veya kullanılması, bu sitenin veya Site içeriğinin (çerçeveler dahil) türetici şekilde kullanımı, hesap bilgilerinin bir başka tacirin lehine indirilmesi veya kopyalanması, veri madenciliği, robot ya da buna benzer veri toplama veya alma araçlarının kullanımı, Site içeriğinin bir başka web sitesi, sunucu veya ağ bağlantısı yapılmış bilgisayar ortamında kullanılması, veya ilgili taraflar arasında yapılacak yazılı bir anlaşma ile açıkça belirtilmediği sürece, Site içeriğinin Aktay’a veya Aktay / Ela Resort Çözüm ortaklarına ait ürünler, destekler veya servislerin herhangi bir ilişki olduğunu düşündürecek şekilde kullanılmasını kapsamaz.

Kullanıcı, bu siteyi veya Servisleri bu Şartları (veya ruhunu) ya da ilgili kanun ve yönetmelikleri (genel iletişim ağları ile ilgili olanlar dahil) ihlal edecek veya siteye veya Servislere zarar verecek, ticari rakip oluşturacak, kesintiye uğratacak veya bozulmasına neden olacak şekilde kullanmayacaktır. Kullanıcı bu sitenin herhangi bir bölümüne, diğer Kullanıcı hesaplarına veya bu siteye bağlı bilgisayar sistemlerine veya ağlara, hacking, parola kırma veya başka yollarla izinsiz şekilde giremeyecektir. Kullanıcı bu site kanalıyla başkalarıyla ilgili kişisel bilgileri toplayamaz veya toplama girişiminde bulunamaz.

 

TELİF HAKKI - SİTE İÇERİĞİNİN MÜLKİYETİ

Aktay, Kullanıcı tarafından indirilen veya kullanılan herhangi bir Site içeriğinin mülkiyetini Kullanıcıya devretmemektedir. Site içeriği, seçimi ve düzenlenmesi tamamen Aktay’a ait olup telif hakkı kanunu ve diğer kanunlarca korunmaktadır. Site içeriğinin kullanımına ilişkin sınırlı izin (bir önceki bölümde belirtilen amaçlar için) özellikle Kullanıcının Site içeriğiyle ilgili tüm telif hakkı, ticari marka ve mülkiyete ilişkin diğer uyarılara ve Aktay’ın Site içeriği üzerinde sahip olduğu tüm genel ve fikri mülkiyet haklarına uygun davranması şartına bağlıdır. Kullanıcı, bu Site kanalıyla temin edilebilecek Servisler için kendisine tahsis edilmiş veya kendisi tarafından seçilmiş olabilen herhangi bir user name (Kullanıcı adı) / Nick Name (takma ad), URL veya diğer kişisel tanıtım araçları üzerinde hiçbir mülkiyet hakkına sahip olmayacak ve Kullanıcının bu tanıtım aracını/adını kullanmasına ilişkin sınırlı haklar Kullanıcının tescili/Kullanıcının hesabı bu siteye giriş veya ilgili Servis açısından geçerli olduğu sürece devam edecektir. Bu geçerliliğin Aktay tarafından herhangi bir nedenle sona erdirilmesinden sonra Aktay söz konusu tanıtım aracını/adını kullanmakta ve/veya başkalarına tahsis etmekte serbest olacaktır.

Site içeriğinin izinsiz olarak kullanılması veya kopyalanması veya Site içeriğinin bu Şartları (veya ilkelerini) ihlal edecek şekilde kullanımı ticari marka, telif hakkı ve diğer mülkiyet kanunlarını ve hukuki ve cezai statüleri ihlal edebilir. Kullanıcılar Site içeriğini (veya bu site kanalıyla temin edilen diğer içerikleri) herhangi bir ticari marka, telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarına aykırı olacak şekilde kullanmayacaklardır. Aktay söz konusu izinsiz kullanım veya bu Şartların ihlali ile ilgili tüm hakları mahfuzdur.

 

TİCARİ MARKALAR

"Ela Resort, Ela Resort Quality", Aktay A.Ş.’nin, Türkiye’nin kayıtlı ticari markasıdır.

Aktay ya da desteğini ya da hizmetlerini veya Site içindeki "Ela”, “Ab-ı Hayat”, “Ab-ı Zen” sözcüklerini içeren tüm içerikleri tanımlayan tüm ticari işaretler, logolar, web sitesi adresleri, ürün ya da model isimleri ya da türevleri (hepsi birden, Aktay / Ela Resort Quality Hotel Markaları), Aktay ya da Ela Resort Quality Hotel’in ticari markası ve/veya malıdır.

Bu sitede bulunan Aktay/Ela Resort (ya da başka firmaların) ticari markalarını belirten listeler düzenli olarak güncellenmelidir ancak bu listelerin, Aktay’ın (ya da başka firmaların) tüm ticari markalarını içerdiği kabul edilmemelidir.

Aktay / Ela Resort Markalarının ya da bunların türevlerinin (Aktay tarafından yazılı olarak açıkça izin verildiği durumlar dışında) her türlü kullanımı kesinlikle yasaktır.

Bu sitede Kurumsal/ Çözüm Ortaklarımız başlığı altında kullanılan diğer ürün ve firma isimleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

 

KULLANICI İÇERİĞİ - YÜKLENEN YA DA SAĞLANAN BİLGİLER/MALZEMELER

Kullanıcı, bu site, Hizmetler ya da Site içeriği kullanımı ya da diğer yöntemlerle ya da bunların sayesinde, Kullanıcı içeriğini bu siteye yükleyerek ya da diğer Kullanıcılara veya Aktay ve Ela Resort Hotel’e göndererek ya da kullanımını sağlayarak, otomatik olarak Kullanıcı içeriğini (bu içerikte bulunabilecek her türlü fikir, konsept, bilgi ya da teknik dahil) Aktay, Ela Resort Hotel ve bunların belirledikleri kişilere kalıcı, telif hakkı ücretsiz, geri alınamaz ve özel olmayan kullanım (ticari kullanım ve yararlanma dahil), kopyalama, alt lisans verme, çoğaltma, değiştirme, düzenleme, yayınlama, tercüme etme, halka açık biçimde gösterme, görüntüleme, dağıtma ve başka çalışmalar türetme ve Kullanıcı içeriğini (ya da bunun herhangi bir bölümünü) herhangi bir forma, ortama ya da tüm dünyada bilinen ya da daha sonra geliştirilebilecek teknolojilere dahil etme hakkı ve lisansı vermektedir (ya da bu tür Kullanıcı içeriğinin sahibinin açıkça belirtildiğini onaylamaktadır). Ayrıca Kullanıcı, bu tür lisansların verilmesi için gereken haklara sahip olduğunu ve her türlü Kullanıcı içeriğindeki "ahlaki haklar" olarak bilinen tüm haklardan vazgeçtiğini onaylamaktadır. Tüm Kullanıcı içeriğinin gizli ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadığı kabul edilecektir. Kullanıcı içeriği Aktay tarafından herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayacaktır.

Ancak bu bölüm, Kullanıcının verdiği, kendi kimliğini açık eden bilgiler için geçerli değildir. Bu bilgiler, yalnızca bu ya da ilgili Aktay web sitelerinin veri ya da kayıt girişinde kişisel veri bölümünde ya da bu Kurallarda veya özel olarak Kullanıcı ve herhangi bir Aktay Yan Kuruluşu arasındaki ilgili işlemler (varsa) için geçerli olan tüm diğer kurallar ve koşullarda belirtilen şekilde işlenecektir.

 

YASAKLANMIŞ VE KISITLI KULLANICI İÇERİĞİ

Uygunsuz Postalar Ya Da Iletişimler

Aktay, (tamamen kendi düşüncesine göre) uygunsuz ya da hoş olmayan olarak kabul ettiği Kullanıcı içeriğinin bu site kullanılarak iletilmesini, dağıtılmasını, yayılmasını, yüklenmesini, postalanmasını, gönderilmesini, paylaşılmasını ve bu sitede saklanmasını (hep birlikte yükleme) yasaklamaktadır.

Bu tür Kullanıcı içeriği arasında (bunlarla sınırlı kalmamak koşuluyla) - pornografik, dini değerlere saygısız, seksist, homofobik, karalayıcı, yanıltıcı, kaba, müstehcen ya da saldırgan içerik - etnik, ırkçı ya da dini iftira ya da onur kırıcı lakaplar - vahşi, nefret dolu ya da yasa dışı etkinlikleri savunan - çocuk suiistimali, çocuk pornografisi ya da cinsel anlamda müstehcen pozlar - reklamlar, anketler ve yarışmalar - halka açık menkul kıymetlerle ilgili fiyatı etkileyebilecek bilgiler - Ulusal ve Milli çıkarlara zararlı, Ulusal değerlere ve kişilere hakaret içeren - ve herhangi bir yasama bölgesinde her türlü sivil ya da suç teşkil eden yükümlülüğe neden olacak malzemeler içeren iletişimler bulunmaktadır.

Kullanıcı herhangi bir ticari amaç için mal ya da hizmet satmak ya da satın almak için reklam yapmayacak ya da teklifte bulunmayacaktır.

Aktay, Ela Resort Web sitesinin içeriğini ve/veya Kullanıcı içeriğini silme ya da Kullanıcıların erişimini kısıtlama ve/veya ilgili Kullanıcı içeriğini ve/veya Kullanıcıyla ilgili bilgileri (kişisel bilgiler dahil), herhangi bir iddia ya da şikayetin resmi olarak başlatılması ya da kanıtlanmasına gereksinim duyulmaksızın Kullanıcı içeriği, bu Kurallardan herhangi birini (ya da ruhunu ya da diğer ilgili kuralları ya da koşulları) ya da yürürlükteki başka yasaları ya da yönetmelikleri çiğnediğinde ya da çiğnediğinden şüphelenildiğinde ilgili yetkililere açıklama hakkını saklı tutmaktadır (ancak herhangi bir yükümlülük kabul etmeyecektir).

Telif Hakkı Ya Da Diğer Fikri Mülkiyet Haklarınca Korunan Malzemeler

Aktay, düşünsel mülkiyet haklarıyla korunan (ya da diğerlerinin fikri mülkiyet haklarını çiğneyebilecek) müzik, yazılım, görüntüler (sabit ya da hareketli), edebi ya da sanatsal çalışmalar ya da diğer malzemeleri içeren içeriğin yüklenmesini, Kullanıcı bu malzemelerin tüm haklarına sahip olmadığı ya da kontrol etmediği ya da tüm gerekli izinleri almadığı (içeriği yükleyerek kullanıcı bunu onaylar) sürece yasaklamaktadır. Aktay, kullanımı izinsiz olan telif hakkına sahip ya da telif hakkına sahip olduğu düşünülen malzemelerin ya da sahte malzemelerin kullanımını yasaklamaktadır.

Kişisel bilgiler

Kullanıcının kendisi tarafından girilen, üye kayıt / İnsan kaynakları / Rezervasyon ve Ziyaretçi Defteri / Ela Card / İletişim amaçlı kişisel bilgiler ya da (varsa) Kullanıcının çevrimiçi adres defterine eklenmek üzere Kullanıcı tarafından bilinen, diğer doğal kişilerle ilgili kişisel bilgiler dışında, telefon numaraları, e-posta ya da fiziksel adresler, Kullanıcı hesap numaraları, şifreler ya da mali bilgiler de dahil olmak üzere herhangi bir kişi ya da varlıkla ilgili kişisel ya da özel bilgileri ifşa eden Kullanıcı içeriğinin yüklenmesini yasaklamaktadır.

Bir kullanıcı tarafından başka bir doğal kişi hakkında kişisel bilgilerin ya da görüntülerin, Kullanıcının çevrimiçi adres defterine, fotoğraf albümüne eklenmek üzere (ya da herhangi başka bir amaç için) yüklenmesi durumunda Kullanıcı, bu kişinin (verilerle ilgili kişi) bu bilgilerin verilmesine, gerektiği gibi bu bilgileri işlenmesine ve bu Kurallar ya da bu sitede belirtilen şekilde bu tür Kullanıcı içeriğinin diğer kullanımlarına izin verdiğini onaylamaktadır.

'Spam' ve zarar veren malzemelerin yüklenmesi

Bu sitede ya da bu site üzerinden, farklı tartışma gruplarına, e-posta listelerine birden fazla istek dışı gönderiyi yüklemek ya da göndermek de dahil olmak üzere her türlü ‘spam’ ya da toplu, ilgisiz e-posta atmak ve spam mesajlarının gönderilmesini sağlayacak her türlü etkinlik yasaktır.

Aktay, içinde virüs, bozuk dosyalar, 'gizli' dosyalar (içinde ses dosyası bulunan görüntü dosyaları gibi), solucanlar (worms), truva atları (trojan horses) ya da ekranı kaydırma, birden fazla ekran göstermede kullanılan komutlar (bots) gibi zarar verici ya da bozucu malzeme içeren bilgisayar programlarının yüklenmesini ve web sitesinin bütünlüğü ya da işlevi için veya genel olarak çevrimiçi iletişim açısından zararlı olabilecek diğer etkinlikleri yasaklamaktadır.

 

KULLANICI İÇERİĞİNİN AKTAY TARAFINDAN İNCELENMESİ

Ela Resort Web Sitesi içinde Aktay, Kullanıcılara yalnızca belirli hizmetlere, Yardımcı uygulamalara ve/veya bilgilere erişmeleri için yalnızca bir 'yer' sunmaktadır. Aktay, Kullanıcı içeriğini ya da Kullanıcıların Kullanıcı İçeriği ya da Site içeriğiyle ilgili davranışlarını elemeyi, incelemeyi, düzenlemeyi, sansürlemeyi ya da diğer herhangi başka bir şekilde değerlendirmeyi ya da kontrol etmeyi üstlenmez ve üstlenememektedir.

Ancak Aktay, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Ela Resort Web Sitesine yüklenmiş ya da yüklenebilecek tüm Kullanıcı içeriklerini inceleyebilir. Aktay, tamamen kendi görüşüne göre uygunsuz ya da hoş olmayan olarak veya bu Kuralların (ya da ruhunun) koşullarını çiğnediğini kabul ettiği her türlü Kullanıcı içeriğini önceden haber vermeden ve ilgili kullanıcı içeriğiyle ilgili resmi bir işlem ya da ispat yapılması için şikayet ya da talep gerektirmeden her türlü Kullanıcı içeriğini reddetme, postalamama, kullanmama, kaldırma, değiştirme, bu içeriğe erişimi engelleme ve/veya bu içeriği silme hakkını saklı tutar (ancak her türlü yükümlülüğü reddeder). Aktay, Kullanıcı içeriği gönderen herhangi bir kişinin kimliğinin Ela Resort / Aktay tarafından açıklanması için her türlü yasa uygulayıcı ile ya da mahkeme kararı ve diğer resmi isteklerde iş birliği yapma hakkını saklı tutar (ancak herhangi bir yükümlülük kabul etmemektedir).

 

KULLANICI İÇERİĞİNİN SAKLANMASI VE KAYBI

Aktay, bu site üzerinden bilgisayar saklama alanının sağlanması ya da diğer ilgili Hizmetlerle ilişkili e-posta, web hosting (site saklama) ya da diğer hizmetleri sunduğunda, saklama alanına (örneğin maksimum toplam limit ve/veya maksimum dosya/e-posta başına boyut limiti) atıfta bulunarak sağlanan saklama alanı limitleri, dosyaların süresi/ömrü (örneğin 180 günden eski e-postalar), dosya sayısı ve/ya da boyutları (örneğin hesabınızdan gönderilebilecek, hesapta saklanabilecek ya da hesabınıza alınabilecek maksimum e-posta sayısı), indirilebilecek ya da yüklenebilecek veri miktarı veya Aktay tarafından belirlenecek diğer bir ölçüt dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Aktay, Hizmetlerin kullanımıyla ilgili limitler ve/veya kısıtlamalar (geçici ya da değil) koyma ya da bunları değiştirme hakkını saklı tutar. Yukarıdaki paragrafın gereklerini sınırlandırmamak koşuluyla, bu tür bir sınırı aşan malzemeler, silinebilir ya da saklama alanına kabul edilmeyebilir. Kullanıcılar, bu site tarafından sunulan saklama alanını satamazlar.

Aktay, bu siteye yüklenmiş Kullanıcı içeriğinin, bilgisayar virüsü, izinsiz erişim ya da herhangi başka bir nedenin yol açtığı kaybolmalar, silinmeler, kaldırılmalar ya da istenen alıcıya iletilememe durumlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların tüm Kullanıcı içeriğinin yedek bir kopyasını bulundurmaları önerilmektedir ve Kullanıcılar, tüm yüklenen Kullanıcı içeriğini yedekleme sorumluluğunu üstlenmektedirler. Aktay, önceden haber vermeden bu siteye erişimi durdurma ya da Kullanıcı içeriğini silme hakkını saklı tutmaktadır.

 

SİTE SERVİSLERİ VE SİTE İÇERİĞİ İLE İLGİLİ GARANTİ

Aktay, Site içeriğinin tüm konumlarda kullanıma uygun veya kullanımına izin verildiği, virüs içermediği ya herhangi bir donanım, yazılım ya da içerik ile çalışabileceği veya Kullanıcının bu site kanalıyla başka servis sağlayıcılar, ağlar, kullanıcılar ve internet aracılığıyla başka bilgi veya hesaplama kaynaklarına erişebileceği konusunda hiçbir Garanti vermemektedir. Siteye girenler ve Site içeriğini ve/veya Servislerini kullananlar ilgili yerel kanunlar dahil olmak üzere, bu konuyla ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymakla sorumludur.

Aktay, (duruma göre) üçüncü şahıslardan temin edilen ürün, hizmetler, destek ve diğer detay ve tarifler dahil olmak üzere, tüm Site içeriğinin doğruluğu, güvenirliği ve güncelliğini doğrulamak için gerekli girişimlerde bulunmuş olmakla birlikte, sitede yer alan beyanların doğruluğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Bu sitede yer alan veya atıfta bulunulan herhangi bir malzeme, ürün, hizmet veya bilgi güncel olmayabilir. Aktay, site içeriğini güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır. Aktay Site içeriğinde yer alabilecek hatalar veya ihmallerle ilgili hiçbir sorumluluk ve mesuliyet kabul etmez (bu sorumluluk reddi Aktay tarafından ürün ve hizmet satışları ile ilgili olarak verilmiş olan garantiler ve diğer hüküm ve şartlara aykırı olmadığı sürece). Site içeriğinde (veya Kullanıcı içeriğinde) yer alan bilgilerle ilgili olarak verilecek kararlardan yalnızca Kullanıcı sorumlu olacaktır.

Aktay, site veya diğer Kullanıcıların etkileşimleri kanalıyla temin edilebilecek işlevler veya Servislerin sürekli temin edilebileceği, kesintiye uğramayacağı, güvenli veya hatasız olacağı, kusurların düzeltileceği veya bunları sağlayan sitenin ya da sunucunun virüs ya da zararlı bileşenler içermediği konusunda hiçbir Garanti vermemektedir. Aktay herhangi bir görüntü, yazılım veya başka Site içeriğinin indirilmesi dahil, siteye giriş veya sitenin kullanımı nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer aygıtlarınızda meydana gelebilecek zararlardan (veya veri kayıplarından) ya da virüslerden dolayı sorumlu değildir ve sorumlu olmayacaktır. Site içeriğinin kullanılması aygıtlarda ya da verilerde servis, onarım ve düzeltme gerektirdiği taktirde, Kullanıcı bu konuyla ilgili tüm masrafları üstlenecektir.

Site içeriğinde (ve kullanıcı içeriğinde) yer alan bilgiler hukuksal, mali veya tıbbi tavsiye niteliğinde değildir ve bunlara güvenerek hareket edilmemesi gerekir. İleriye dönük ifadelerin veya niyetlerin yer aldığı Site içeriğine güvenilerek davranılmamalıdır. Aktay bu beyanlara göre hareket etmemek hakkını saklı tutar.İlgili kanunların Aktay’ın yukarıda belirtilen Garanti muafiyetlerini yasaklaması veya sınırlaması halinde. Aktay söz konusu Garantileri ilgili kanunlarca izin verilen azami ölçüde reddedecek ve sınırlayacaktır.

 

YÜKÜMLÜLÜK MUAFİYETİ - SİTE İÇERİĞİ

Aktay / Ela Resort ve Site içeriğinin yaratılması, üretilmesi, kullanıma sunulması ve iletilmesiyle ilgili diğer tüm şahıslar, veri kaybı, kar mahrumiyeti, işin veya sürenin kesintiye uğraması veya Site içeriğinin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan diğer zararlardan (ihmal ya da diğer sorunlardan kaynaklananlar dahil), Aktay’a ya da yetkili temsilcisine bu tür zararların meydana gelme ihtimali bildirilmiş olsa dahi doğrudan, dolaylı, özel, arızi, bir başka hadisenin sonucu olan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

 

KİŞİSEL BİLGİLER, GİZLİLİK VE ÇEREZLER

Bu site veya ilgili herhangi bir telefonla kayıt işlemi kanalıyla bilgi göndererek:

* Adınız, unvanınız, adresiniz, telefon numaranız, yazışma bilgileriniz ve diğer kişisel detaylarınız ("Kişisel Bilgiler") gibi size özel bilgilerin bu siteyle ilgili kayıt/bilgi giriş formu veya telefonla kayıt işleminin “Kişisel Bilgiler” (veya benzer başlık altındaki) bölümünde yer alan şartlara göre işlenebilmesine onay vermiş olmaktasınız.

* Siteye girişinizin kişiselleştirilmesi ve/veya siteye veya bölümlerine kayıtlı Kullanıcılar veya ücret ödeyen aboneler tarafından girilmesi ve bu girişin kontrol edilmesi için Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi gerektiğini kabul ediyor ve buna onay veriyorsunuz. Belirli koşullar altında Aktay, örneğin, kimlik doğrulama veya sahtekarlığın önlenmesi amacıyla kimlik belgelerinin veya kredi kartlarının fotokopileri gibi ek kişisel bilgiler isteyebilir. Bu siteyle ilgili olarak Aktay’a / Ela Resort’a bu tür ek bilgiler gönderildiğinde, bunlarda “Kişisel Bilgi” olarak değerlendirilecektir.

Aktay Kişisel Bilgileri, diğer Aktay şirketlerine ve Aktay / Ela Resort Yan Kuruluşlarının ilgili bölümlerine gönderebilir veya söz konusu bilgileri bu bölümlerle paylaşabilir. Aktay, Kişisel Bilgileri aşağıda belirtilen haller dışında, sizin onayınız olmadan başka Aktay / Ela Resort Yan Kuruluşları dışındaki özel veya tüzel kişilere (üçüncü şahıslara) açıklamayacaktır.

Kişisel Bilgiler (1) taraf olduğunuz sözleşmelerin yürütülmesi veya bu Şartlarda ya da "Kişisel Bilgiler" de (veya benzer başlık altındaki bilgilerde) kayıt/veri giriş bilgi formu veya telefonla kayıt işlemlerinde belirtilen diğer amaçlar için; veya (2) Aktay’ın veya Aktay / Ela Resort Yan Kuruluşlarının tabi olduğu hukuki yükümlülüklere uymak amacıyla üçüncü şahıslara açıklanabilir.

Kişisel Bilgiler, Aktay veya Aktay / Ela Resort Yan Kuruluşları için ya da onlar adına veya onların belirleyeceği şekilde hizmet verebilmeleri için üçüncü şahıslara açıklanabilir. Bu durumda, Aktay üçüncü şahısların Aktay’in gizlilik politikasına uygun davranmalarını ve Kişisel Bilgilerin verildiği kişilerin (1) Kişisel Bilgileri izin verilen amaçlar dışında kullanmamalarını; (2) Kişisel Bilgileri yalnızca yetkisiz kullanımlardan korumalarını ve Kişisel Bilgilerin korunması ve kullanılması konusunda aynı şekilde katı kurallar ve politikalar geliştirmeleri ve uygulamalarını; ve (3) ilgili kanunlara harfiyen riayet etmelerini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alacaktır.

Kişisel Bilgilerin çeşitli ödemelerle ilgili olarak bu sitede yer alan işlemler için verilmesi halinde, Aktay Kişisel Bilgileri, kredi kartınızın ve diğer ödeme yöntemlerinin kabul edilmesi veya suçla mücadele edilmesi, ve/veya kredi/sahtekarlık olasılığını değerlendirme ajanslarına veya suçun önlenmesiyle ilgili üçüncü şahıslara ve/veya kredi kartı ya da diğer ödeme şekilleriyle ilgilenen ajanslara verebilir. Bu üçüncü şahıslara iletilen Kişisel Bilgilerin işlenmek ve ilgili amaçlar için kullanılmak üzere Ulusal ve Uluslar arası kurum ve merkezlere ve diğer yerlere aktarılması gerekebilir.

Bunların dışında Aktay, kimliğinizin belirlenmesinde kullanılamayacak her türlü isimsiz ya da genel (istatistikler dahil) verileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir, işleyebilir ve açıklayabilir.

Aktay, verilerin kontrol edilmesini gerektiren ve/veya üstlenen kredi ya da sahtecilik olasılığı değerlendirmesi ve ödeme işleme kurumları gibi belirli kuruluşlara iletilen (sizin izninizle) Kişisel Verilerin düzeltilmesi ya da silinmesiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez ve tüm sorumlulukları reddeder.

Aktay, bu tür üçüncü taraflar tarafından oluşturulan yanlış kredi ya da diğer değerlendirmelerle, ya da Kişisel Verilerin açıklandığı ve kayıt/veri girişi formunun ya da bu site için telefonla kayıt işlemindeki ve bu Kurallardaki "Kişisel Veriler" (ya da benzeri başlığa sahip) konusunda belirtilen şekilde kullanılması sonucunda meydana gelen olaylarla (yanlış kredi derecelendirmesi dahil) ilgili hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir.

Ela Resort Web Sitesine girerek Kullanıcı, Aktay’ın, Aktay/Ela Resort Yan Kuruluşlarının ya da servis sağlayıcılarının, bu siteye ziyaretinizi kişiselleştirmek ve/veya bu siteyi ziyaretiniz sırasındaki kullanımınız ve tarama alışkanlıklarınızla ilgili daha fazla bilgi almak için bilgisayarınıza ya da diğer erişim cihazlarınıza çerezler (cookie - bir web sitesine ya da web sitesinin herhangi bir bölümüne eriştiğinizde sabit diskinize yerleştirilen küçük veri parçaları) gönderebileceğini kabul etmekte ve onaylamaktadır. Çerez (cookie) sizinle ilgili kişisel bilgiler içerebilir ve sürekli ya da tek oturumluk bir çerez (cookie) olabilir.

 

TAZMİNAT

Kullanıcılar, Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kuralları dokümanında belirtilen, hususlardan sorunludurlar. aksi tutum ve davranışlarda meydana gelebilecek tüm ulusal ve uluslararası hukuki, ticari yaptırım ve cezaları üstlenecekler ve ayrıca zarar gören kişi ve kuruluşlara tazminat ödemekle yükümlü olacaklardır.

Yukarıdaki tazminatın genelliğine herhangi bir sınırlama getirmeme koşuluyla, Kullanıcı, Aktay, Ela Resort ve bunların görevlileri, acenteleri, çalışanları ve servis sağlayıcılarını, aşağıdakilerden kaynaklanan ya da bunlar tarafından herhangi bir şekilde bunlarla ilişkili, bilinen ya da bilinmeyen, kuşkulanılan ya da kuşkulanılmayan, açıklanan ya da açıklanmayan, her nasıl meydana gelirse gelsin her türlü iddiadan, yükümlülükten, masraftan (yasal ücretler dahil), harcamadan ve hasarlardan (doğrudan, dolaylı ya da sonuçta meydana gelen) Aktay’ı / Ela Resort’u sorumlu tutmamayı, tazmin etmeyi ve Aktay’a / Ela Resort’a zarar gelmemesini sağlar:

  • Kullanıcı tarafından site üzerinden doldurulmuş çeşitli formların iletiminden doğan gecikmeler, hatalar, kayıplar
  • Kullanıcı tarafından yüklenen yasak ya da kısıtlı Kullanıcı içeriği ya da bu sitenin Kullanıcı tarafından kullanılması (Sitenin Kullanıcı tarafından yasak ya da kısıtlı kullanımı dahil);
  • Kullanıcı tarafından yüklenen Kullanıcı İçeriğinin kaybı, silinmesi, kaldırılması, bozulması ya da yayınlanması; ya da
  • Kullanıcı hesap parolası ya da diğer güvenlik bilgilerinin gizliliğinin korunmamasına nedeniyle meydana gelecek Kullanıcı hesabının izinsiz kullanılması ya da Kullanıcı hesabı güvenliğinden ödün verilmesi ve tüm ilişkili olaylar.

 

BU SİTEYE VEYA BU SİTEDEN HYPERTEXT BAĞLANTISI (URL/HTML Link)

Bu siteye herhangi bir link yaratmadan önce site operatörünün yazılı onayını almanız gerekir. Derin link kesinlikle yasaktır. Bu siteye yapılmasına izin verilen tüm linkler sitenin ana sayfasına yapılmalı ve bu sitenin ve Site içeriğinin linki içeren web sitesinden ayrı olduğu ve bu sitenin sahibi ve işletmeninin Aktay / Ela Resort Quality Hotel olduğu belirtilmelidir.

Aktay veya üçüncü şahıslar (yukarıdaki gibi onay alınarak) internet web sitelerine veya kaynaklarına veya buralardan hypertext linkleri sağlayabilirler. Bu linklerin bu web sitesine alınması yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla olup, Aktay tarafından diğer web sitesinin onaylandığı veya o sitenin operatörleri ile ilişkili olduğu anlamına gelmeyecektir. Aktay kendi sitesinin veya başka sitelerin ve kaynakların araştırılması sırasında bilinçli olunmasını teşvik eder. Bazı web siteleri uygun olmadığı veya ofansif olduğu kabul edilen web siteleri içerebilir veya Kullanıcıları bu web sitelerine gönderebilir. Başka web siteleri Kullanıcılara kendi çerezlerini(cookie) gönderebilir veri toplayabilir ve/veya kişisel bilgileri kötüye kullanabilir.

Kullanıcının bu site kanalıyla başka web sitelerini ziyareti ile ilgili riskler tamamen Kullanıcıya aittir.

Aktay, bu site kanalıyla bağlantı yapılan veya erişilen ya da Ela Resort Web sitesine/sitelerine bağlantı yapan dış sitelerdeki veya kaynaklardaki bilgilerin doğruluğu veya güvenirliğini doğrulamamıştır. Aktay, bu dış web sitelerinde veya kaynaklarda bulunabilen veya bunlardan temin edilebilecek herhangi bir içerik, reklam, ürün, destek, servis veya diğer materyallerden sorumlu olmayacaktır. Aktay, dış sitelerde veya kaynaklarda yer alan materyalin doğruluğu, telif haklarına uygunluğu, yasallığı veya dürüstlüğünden sorumlu olmayacaktır. Aktay, dış sitelerde veya kaynaklarda yer alan materyalin veya bilgilerin doğruluğu, geçerliliği, telif haklarına uygunluğu, dürüstlüğünden sorumlu olmayacak ve bu konuda açık veya zımni hiçbir garanti vermeyecektir. Aktay, dış web siteleri veya kaynaklarda bulunan veya bunlar aracılığıyla temin edilebilen herhangi bir içerik, ürün, destek veya servisin kullanımı veya buna güvenilmesi nedeniyle meydana gelebilecek veya meydana geldiği iddia edilen zarar ve ziyandan doğrudan veya dolaylı olarak mesul olmayacaktır.

Yukarıdaki hususlara sınırlama getirmeksizin, Aktay bir Kullanıcıdan link yapılan web siteleri kanalıyla üçüncü şahıslara vermesi istenilebilecek bilgilerin (kredi kartı veya diğer kişisel bilgiler dahil) güvenliği ile ilgili hiçbir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı bu konuyla ilgili olarak Aktay aleyhine hiçbir talepte bulunamaz.

 

ÜYELİK/ABONELİK SONA ERDİRME

Bir abonelik ücretinin ödendiği Hizmetler ya da erişimlerle ilişkili olanlar dışında Kullanıcı, bu site üzerinden verilen Hizmetler ya da diğer Site içeriğinin kullanılması ile ilgili haklarını, istediği zaman bu siteden indirdiği tüm Site içeriğini ve yüklü ya da kayıtlı tüm kopyalarını ortadan kaldırarak sona erdirebilir. Kullanıcının bu site üzerindeki hizmetleri ve diğer Site içeriğini kullanma hakları, kullanıcı bu Kurallardan herhangi birine uymadığında, Aktay’ın tamamen kendi düşüncesine göre önceden bildirilerek ya da bildirilmeksizin sona erdirilecektir.

Bu siteye ya da bir Hizmete erişim ya da bunların kullanımı için Kullanıcının bir abonelik ya da başka bir ücret ödediği durumlarda, Kullanıcı aboneliği sona erdirme isteğini yazılı olarak (ya da diğer açıkça izin verilen diğer yöntemlerle) Aktay’a bildirmek durumundadır. Kullanıcının sona erdirme olanağı ya da sona erdirme süresiyle ilgili herhangi bir açıkça belirtilen aksi bir koşulun bulunmaması durumunda, Kullanıcı Aktay’a en az bir takvim ayı öncesinden bildirerek aboneliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

Aktay, Kullanıcının bu siteye erişimini ya da bu sitedeki kaydını, 3 ay ya da daha uzun bir süre (ya da Aktay tarafından belirlenecek başka bir süre) boyunca Kullanıcı hesabına erişim olmazsa ya da Kullanıcı hesabına giriş yapmazsa sona erdirebilir.

Ayrıca Aktay, kendi inisiyatifine göre Kullanıcının bu siteye ve/veya hesabına erişimini herhangi bir neden göstermeden sona erdirme (ilgili kurallara uygun olarak Kullanıcının bu erişim için önceden ödemiş olabileceği tutarların iade edilmesi koşuluyla) hakkını saklı tutmaktadır. Bu tür durumlarda, Aktay, Kullanıcılara son bildirdikleri iletişim ya da e-posta adresine bir sona erdirme bildirimi göndermek için ticari olarak makul her türlü çabayı gösterecektir.

Sona erdirme durumunda, ödenen belirli bir ücret karşılığında Aktay tarafından Site içeriğinin kullanılması için kalıcı bir lisans verilmesi durumu dışında, Kullanıcılar, Site içeriğinden ellerinde bulunan tüm kopyaları kullanmayı bırakmalı ve bu kopyaları ortadan kaldırmalıdırlar; Aktay Kullanıcının tüm Kullanıcı içeriğini kaldırabilir ve/veya silebilir. Aktay’ın sona erdirmeden sonra Kullanıcı içeriğini herhangi bir nedenle silme ya da bunlara erişimi engelleme genel özgürlüğünü sınırlandırmayacak şekilde Aktay, herhangi bir Kullanıcı içeriğini saklama ya da herhangi bir mesajı size ya da başka kişilere yönlendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

DİĞER

Bu Kuralların herhangi bir koşulu etkisiz duruma geldiğinde, bu etkisiz koşulun yerini, orijinal koşulun amacına en yakın biçimde uyan geçerli, etkili bir koşul alacaktır. Bu durum diğer koşulların geçerliliğini ya da etkililiğini etkilemeyecektir.

Bu Kurallarda belirtilen feragatnamelere ya da yükümlülük sınırlandırmalarını etkilemeyecek biçimde, Aktay’a dava nedeni ilk ortaya çıktıktan sonraki 1 hafta içinde iddia başlatılmadığı ya da dava açılmadığı ve Aktay’a yazılı posta olarak bildirilmediği sürece Aktay’a karşı herhangi bir kişi tarafından bu siteyle ilgili ya da bu sitenin kullanımından kaynaklanan iddialarda bulunulamaz ya da davalar açılamaz.

Aktay / Ela Resort çalışanlarının, iş ortaklarının, acentelerinin, bu Kuralları değiştirme hakları bulunmamaktadır. Aktay / Ela Resort adına herhangi bir satış ya da müşteri hizmetleri personeli tarafından söylenen hiçbir şey, bu Kuralların değiştirilmesi ya da bu sitenin, gösterilen ürünlerin ya da Hizmetlerin ya da diğer Site içeriklerinin doğası ya da kalitesi hakkında yetkili, yasal olarak bağlayıcı bir ifade anlamına gelmez. Bu Kurallarda kullanılan başlıklar yalnızca okuma kolaylığı sağlamak içindir ve Kuralların yapısına herhangi bir etkisi yoktur.

Bu siteyle ilgili ya da bu sitenin belirtildiği her türlü müşteri telefon yardım hattına yapılan aramalar, eğitim ve kalite kontrolü amacıyla izleniyor olabilir.